Ka¿dy klient ma mo¿liwo¶æ do skorzystania promocji cenowych.
Posiadamy w ofercie karnety karty rabatowe oraz ca³e pakiety us³ug pozwalaj±ce zaoszczêdziæ Pañstwa pieni±dze.

Nowo¶ci± s± cotygodniowe promocje na wybrane us³ugi.


PONIEDZIA£EK - STUDENCI I UCZNIOWIE - RABAT 10%
WTOREK - EMERYCI I RENCI¦CI - RABAT 10%
¦RODA - PANIE - RABAT 10%

Dla klientów systematycznie myj±cych swój pojazd mamy w prezencie 10 mycie gratis!PROMOCJA !!!PAKIET I


Mycie + sprz±tanie, komplet! (mycie, wosk na mokro, odkurzanie wnêtrza pojazdu, czyszczenie kokpitu, mycie szyb wewn±trz)
- Osobowe 65 z³

60 z³


- Vany 80 z³

70 z³PAKIET II


Mycie + suszenie + odkurzanie
- Osobowe 35 z³

30 z³


- Vany 50 z³

45 z³


© Copyrights Myjnia Per³a | Opracowanie merytoryczne: Alicja M±czyñska | Projekt i Realizacja: GajosDesign